Skip to main content

Akuzabilan značenje

šta znači Akuzabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuzabilan (latinski accusare optužiti, ascusa-bilis) tužljiv, optužljiv; kažnjiv.

Reč Akuzabilan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аццусаре оптужити, асцуса-билис) тужљив, оптужљив; кажњив.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a