Skip to main content

Akuzacija značenje

šta znači Akuzacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuzacija (latinski accusatio) tuženje, optuženje, optuživanje.

Reč Akuzacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аццусатио) тужење, оптужење, оптуживање.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a