Skip to main content

Akuzativ značenje

šta znači Akuzativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuzativ (latinski accusativus)gramatika: četvrti pa-dež (na pitanje: koga, što).

Reč Akuzativ sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аццусативус) грам. четврти па-деж (на питање: кога, што).


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a