Skip to main content

Akuzator značenje

šta znači Akuzator

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuzator (latinski accusator) tužilac, tužitelj, optužilac; suprotno: akuzatus.

Reč Akuzator sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аццусатор) тужилац, тужитељ, оптужилац; супротно: акузатус.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a