Skip to main content

Al- pari značenje

šta znači Al- pari

Na latinici: Definicija i značenje reči Al- pari (ital. al pari)trgovina: jednak, koji ima jednaku vrednost, iste vrednosti ili sadržine; jednakost nominalne i stvarne vrednosti, naročito kod novca.

Reč Al- pari sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. ал пари) трг. једнак, који има једнаку вредност, исте вредности или садржине; једнакост номиналне и стварне вредности, нарочито код новца.


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a