Skip to main content

Al fresko značenje

šta znači Al fresko

Na latinici: Definicija i značenje reči Al fresko (ital. al fresco po svežem)slikarstvo: slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu

Reč Al fresko sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. ал фресцо по свежем) слик. сликано посним бојама по свеже малтери-саном зиду


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a