Skip to main content

Al pjačere značenje

šta znači Al pjačere

Na latinici: Definicija i značenje reči Al pjačere (ital. al piacere) muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće.

Reč Al pjačere sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. ал пиацере) муз. по вољи, према допадању, како се хоће.


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a