Skip to main content

Al rigore di tempo značenje

šta znači Al rigore di tempo

Na latinici: Definicija i značenje reči Al rigore di tempo (ital. al rigore di tempo) muz. strogo u taktu.

Reč Al rigore di tempo sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (итал. ал ригоре ди темпо) муз. строго у такту.


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a