Skip to main content

Al marko značenje

šta znači Al marko

Na latinici: Definicija i značenje reči Al marko (ital. al marco)trgovina: prema čistoj težini zlata i srebra.

Reč Al marko sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. ал марцо) трг. према чистој тежини злата и сребра.


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a