Skip to main content

Al seko značenje

šta znači Al seko

Na latinici: Definicija i značenje reči Al seko (ital. al segno) nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka.

Reč Al seko sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ал сегно) нуз. понављање једног одељка од извесног знака.


Al fresko slik. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu...
Al seko nuz. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka....
Al rigore di tempo muz. strogo u taktu....
Al punto u tačku, savršeno tačno, potpuno saglasno; apunto. ...
Al pjačere muz. po volji, prema dopadanju, kako se hoće....
Al marko trg. prema čistoj težini zlata i srebra....
Sve reči na slovo a