Skip to main content

Alkalescirati značenje

šta znači Alkalescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkalescirati (od latinske reči: alcalescere) hen. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak).

Reč Alkalescirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. алцалесцере) хен. развијати алкалиј који се брзо испарава (амони-јак).


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a