Skip to main content

Alkoholizam značenje

šta znači Alkoholizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholizam (arap.) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pića, naročito rakije

Reč Alkoholizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (арап.) општи назив за све штетне утицаје на човечји организам и друштво који долазе услед прекомерне употребе опојних пића, нарочито ракије


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a