Skip to main content

Alkoholizacija značenje

šta znači Alkoholizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholizacija (arap.)hemija: oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e alkohola sa nekom tečnosti.

Reč Alkoholizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (арап.) хем. ослобођење шпиритусе од воде, пречишћавање алкохола; мешан>е алкохола са неком течности.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a