Skip to main content

Alkoholometrija značenje

šta znači Alkoholometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholometrija (arap., od grčke reči:) nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću.

Reč Alkoholometrija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (арап., грч.) наука о одређивању количине алкохола у неком опојном пићу.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a