Skip to main content

Alkoholičar značenje

šta znači Alkoholičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholičar (arap.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica.

Reč Alkoholičar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (арап.) човек који је сувише одан уживању алкохолних пића, пијаница.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a