Skip to main content

Alkali značenje

šta znači Alkali

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkali (arap. halkah)hemija: so koja se dobija iz pepela morskih biljaka; potaša.

Reč Alkali napisana unazad: ilaklA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. халках) хем. со која се добија из пепела морских биљака; поташа.

Slično: 
Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a