Skip to main content

Alkalimetar značenje

šta znači Alkalimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkalimetar (arap. halkalf, od grčke reči: metron mera) hem. sprava kojom se određuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli.

Reč Alkalimetar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (арап. халкалф, грч. метрон мера) хем. справа којом се одређује количина чистих или са угљеном киселином споје-них алкалија у поташи или соли.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a