Skip to main content

Alkalimetrija značenje

šta znači Alkalimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkalimetrija (arap. halkah, od grčke reči: metron mera) he», nauka o ispitivanju sode ili potaše; ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra.

Reč Alkalimetrija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (арап. халках, грч. метрон мера) хе», наука о испитивању соде или поташе; испитивање соде и поташе помоћу алкалиметра.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a