Skip to main content

Alkalizacija značenje

šta znači Alkalizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkalizacija (od latinske reči: alcalisatio)hemija: proizvođenje (ili: dobivanje) lužne soli.

Reč Alkalizacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. алцалисатио) хем. произвођење (или: добивање) лужне соли.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a