Skip to main content

Alkalizirati značenje

šta znači Alkalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkalizirati (latinski alcalisare) hen. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so.

Reč Alkalizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. алцалисаре) хен. производити (или добијати) лужну со.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a