Skip to main content

Alkaloidi značenje

šta znači Alkaloidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkaloidi (arap. halkali, od grčke reči: efdos)hemija: azot-ni organski spojevi biljnog porekla, otrovni i gorka ukusa; do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin, ko-kain, kofein, atropin, morfin, nikotin, strihnin, teobromin i dr.), od kojih su neki veoma lekoviti.

Reč Alkaloidi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап. халкали, грч. ефдос) хем. азот-ни органски спојеви биљног порекла, отровни и горка укуса; до данас их је у хемији познато више од сто (кинин, ко-каин, кофеин, атропин, морфин, никотин, стрихнин, теобромин и др.), од којих су неки веома лековити.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a