Skip to main content

Alkatifa značenje

šta znači Alkatifa

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkatifa (arap.,od španske reči: alcatifa) fini orijen-talski ćilim, sa osnovom od vune i svile, a šarom od zlatnog i srebrnog konca.

Reč Alkatifa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап., шп. алцатифа) фини оријен-талски ћилим, са основом од вуне и свиле, а шаром од златног и сребрног конца.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a