Skip to main content

Alkazar značenje

Šta znači Alkazar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkazar (arap.) dvorac, dvor, palata.

Reč Alkazar napisana unazad: razakla

Alkazar se sastoji od 7 slova.

Šta je Alkazar

На Ћирилици: (арап.) дворац, двор, палата.

Slično: 
Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a