Skip to main content

Alkohol

Šta znači Alkohol


Alkohol značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Alkohol (od arapske reči: alqohhlu) l. najbolji, savršeno prečišćen prah, npr. od kore kina drveta, železa i dr.; 2. potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina, piva, rakije i dr.; opojno piće.

Reč Alkohol napisana unazad: lohokla

Alkohol se sastoji od 7 slova.

sta je Alkohol

Slično:
Šta znači Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom pić...
Šta znači Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom p...
Šta znači Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijan...
Šta znači Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; ...
Šta znači Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola...
Šta znači Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i d...