Skip to main content

Alkohol značenje

šta znači Alkohol

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkohol (arap. al-qohhlu) l. najbolji, savršeno prečišćen prah, npr. od kore kina-- drveta, železa i dr.; 2. potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina, piva, rakije i dr.; opojno piće.

Reč Alkohol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. ал-qоххлу) л. најбољи, савршено пречишћен прах, нпр. од коре кина-- дрвета, железа и др.; 2. потпуно пречишћен шпиритус излучен из вина, пива, ракије и др.; опојно пиће.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a