Skip to main content

Alkoholat značenje

šta znači Alkoholat

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholat (arap.) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli.

Reč Alkoholat napisana unazad: talohoklA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап.) чврсто хемијско једињење алкохола са неком соли.

Slično: 
Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a