Skip to main content

Alkoholatura značenje

šta znači Alkoholatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholatura (arap.)hemija: mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom.

Reč Alkoholatura sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (арап.) хем. мешавина свежих биљних сокова са алкохолом.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a