Skip to main content

Alkoholi značenje

šta znači Alkoholi

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkoholi (arap.) pl.hemija: organska hemijska jedinjena ugljenika, vodonika i kiseonika.

Reč Alkoholi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап.) пл. хем. органска хемијска једињена угљеника, водоника и кисеоника.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a