Skip to main content

Alkotest značenje

šta znači Alkotest

Na latinici: Definicija i značenje reči Alkotest (kovanica od delova reči alkohol i latinski testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu.

Reč Alkotest sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (кованица од делова речи алкохол и лат. тестис сведок) провера количине алкохола у неком организму.


Alkoholometrija nauka o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću....
Alkoholometar sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ...
Alkoholičar čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića, pijanica. ...
Alkoholizirati hem. prečista™ do stepena najveće finoće, npr. neki prah; izlučiti ...
Alkoholizacija hem. oslobođenje špirituse od vode, prečišćavanje alkohola; mešan>e ...
Alkoholizam opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koj...
Sve reči na slovo a