Skip to main content

Amfi značenje

šta znači Amfi

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfi (od grčke reči: amphi) predlog: oko, okolo, unaokolo; u složenicama: s obe strane, sa svih strana, na oba načina.

Reč Amfi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи) предл. око, около, унаоколо; у сложеницама: с обе стране, са свих страна, на оба начина.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a