Skip to main content

Amfoterodiplopija značenje

Šta znači Amfoterodiplopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfoterodiplopija (od grčke reči: amphoteros, diploos, ops)medicina: dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije.

Reč Amfoterodiplopija napisana unazad: ajipolpidoretofma

Amfoterodiplopija se sastoji od 17 slova.

Šta je Amfoterodiplopija

На Ћирилици: (грч. ампхотерос, диплоос, опс) мед. двоструко гледање, али сваким оком друкчије.

Slično: 
Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a