Skip to main content

Amfora značenje

šta znači Amfora

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfora (od grčke reči: atrćogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino.

Reč Amfora sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. атрћогеЛј) код старих Грка и Римљана: испупчен глинени крчаг са уза-ним грлићем и две дршке у коме су држали вино.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a