Skip to main content

Amfiteatralan značenje

šta znači Amfiteatralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfiteatralan (od grčke reči: amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje.

Reč Amfiteatralan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи-тхеатрон) који је полукружна облика и који се ступњевито пење.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a