Skip to main content

Amfibija

Šta znači Amfibija


Amfibija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Amfibija (od grčke reči: amphi, bios život) aaij. avion snabdeven i točkovima i čamcima, te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu; isto znači i amfibije.

Reč Amfibija napisana unazad: ajibifma

Amfibija se sastoji od 8 slova.

sta je Amfibija

Slično:
Šta znači Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Šta znači Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su ...
Šta znači Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-...
Šta znači Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Šta znači Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Šta znači Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....