Skip to main content

Amfibija značenje

šta znači Amfibija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibija (od grčke reči: amphi, bios život) aaij. avion snabdeven i točkovima i čamcima, te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu;isto znači i amfibije.

Reč Amfibija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, биос живот) ааиј. авион снабдевен и точковима и чамцима, те тако способан да узлеће и да се спушта и на суво и на воду; уп. амфибије.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a