Skip to main content

Amfiblestroditis značenje

šta znači Amfiblestroditis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfiblestroditis (od grčke reči: amphiblestron mreža) ned. zapaljenje mrežnjače oka.

Reč Amfiblestroditis sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхиблестрон мрежа) нед. запаљење мрежњаче ока.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a