Skip to main content

Amfibrah značenje

šta znači Amfibrah

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibrah (od grčke reči: amphibrachys) poet. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U).

Reč Amfibrah sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхибрацхyс) поет. метричка стопа од два кратка и једног дугог слога: кратак-дуг-кратак (У—У).


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a