Skip to main content

Amfideum značenje

šta znači Amfideum

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfideum (od latinske reči: amphideum) ned. otvor (ili: usta) materine.

Reč Amfideum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. ампхидеум) нед. отвор (или: уста) материне.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a