Skip to main content

Amfidiplopija značenje

šta znači Amfidiplopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfidiplopija (od grčke reči: amphi, diploos dvostruk, ops oko)medicina: dvostruko gledanje na oba oka.

Reč Amfidiplopija napisana unazad: ajipolpidifmA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, диплоос двострук, опс око) мед. двоструко гледање на оба ока.

Slično: 
Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a