Skip to main content

Amfigurija značenje

šta znači Amfigurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfigurija (od grčke reči: amphi, gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud, besmisleno brbljanje, zbrka reči i pojmova; amfiguričan.

Reč Amfigurija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, гyрцс круг) проси-пање речи узалуд, бесмислено брбљање, збрка речи и појмова; амфигуричан.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a