Skip to main content

Amfigurist(a) značenje

šta znači Amfigurist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfigurist(a) (od grčke reči: amphi, gyros) onaj koji govori bez repa i glave, smetenjak, baljezgalo, trućalo.

Reč Amfigurist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, гyрос) онај који говори без репа и главе, сметењак, баљезгало, трућало.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a