Skip to main content

Amfikarpičan značenje

šta znači Amfikarpičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfikarpičan (od grčke reči: amphi, karpos plod) bog. koji rađa plodom iznad i ispod zemlje.

Reč Amfikarpičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, карпос плод) бог. који рађа плодом изнад и испод земље.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a