Skip to main content

Amfimetori značenje

šta znači Amfimetori

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfimetori (od grčke reči: amphi, meter mati) pl. sinovi dveju matera a jednog oca.

Reč Amfimetori sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, метер мати) пл. синови двеју матера а једног оца.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a