Skip to main content

Amfismila značenje

šta znači Amfismila

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfismila (od grčke reči: amphi, smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza, naročito za anatomsku upotrebu.

Reč Amfismila sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, смиле нож за сечење и рескање) нож са два реза, нарочито за анатомску употребу.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a