Skip to main content

Amfiteatar značenje

šta znači Amfiteatar

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfiteatar (od grčke reči: amphi-theatron) polukružna pozornica; uzvišeno mesto prema pozornici, slušaonica polukružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su sedišta za gledaoce; zgrada u kojoj su stari Rimljani priređivali gladijator-ske predstave; fig. gledaoci.

Reč Amfiteatar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи-тхеатрон) полукружна позорница; узвишено место према позорници, слушаоница полукружна облика која личи на степенице и на којој су седишта за гледаоце; зграда у којој су стари Римљани приређивали гладијатор-ске представе; фиг. гледаоци.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a