Skip to main content

Amnestika značenje

šta znači Amnestika

Na latinici: Definicija i značenje reči Amnestika (od grčke reči: amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena.

Reč Amnestika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. амнестике) способност или вештина заборављања непријатних доживљаја и успомена.


Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelij...
Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspom...
Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili potpun gubi...
Sve reči na slovo a