Skip to main content

Amnitis značenje

šta znači Amnitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Amnitis (od grčke reči: amnos)medicina: zapaljenje vodenja-če, amniona

Reč Amnitis sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. амнос) мед. запаљење водења-че, амниона


Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelij...
Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspom...
Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili potpun gubi...
Sve reči na slovo a