Skip to main content

Amnion značenje

šta znači Amnion

Na latinici: Definicija i značenje reči Amnion (od grčke reči: amnos jagnje)medicina: vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko začetka u materici, koju odvaja od začetkatakozvani: amnionova voda.

Reč Amnion sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. амнос јагње) мед. водењача, веома нежна и провидна марамица од љуспастих ћелија која сачињава унутрашњи овој око зачетка у материци, коју одваја од зачетка тзв. амнионова вода.


Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelij...
Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspom...
Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili potpun gubi...
Sve reči na slovo a