Skip to main content

Anabaptist(a) značenje

šta znači Anabaptist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabaptist(a) (od grčke reči: ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama; pr. ana baptistički.

Reč Anabaptist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-баптизо) присталица поновног крштења у зрелим годинама; пр. ана баптистички.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a