Skip to main content

Anafora značenje

šta znači Anafora

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafora (od grčke reči: anaphora) poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova npr.: Kulu gradi crni Arapine, — Kulu gradi od dvadest tavana; Kosu reže ostarela majka, — Kosu reže pa vinograd veže (up. epifora); med. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem; astr. pojavljivanje znakova na nebu.

Reč Anafora sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. анапхора) поет. „изношење спреда", понављање истих речи у почетку реченице или реченичних делова нпр.: Кулу гради црни Арапине, — Кулу гради од двадест тавана; Косу реже остарела мајка, — Косу реже па виноград веже (уп. епифора); мед. избацивање кашљањем или повраћањем; астр. појављивање знакова на небу.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a