Skip to main content

Anahoret(a) značenje

šta znači Anahoret(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Anahoret(a) (od grčke reči: anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; pr. anahoretski.

Reč Anahoret(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анацхорћтес) човек који се повукао од света; пустињак, испосник, усамљеник; пр. анахоретски.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a