Skip to main content

Anafrodizijaka značenje

šta znači Anafrodizijaka

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafrodizijaka (od grčke reči: ap-, aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i prohteva.

Reč Anafrodizijaka sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, апхродисиакћс који припада љубавном уживању) пл. нед. средства за отклањање и спречавање сполног нагона и прохтева.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a